บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

ผลิต รองเท้าหนังนิรภัยหัวเหล็ก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก. 523-2554 และจัดจำหน่ายรองเท้าผ้าใบ รองเท้าบู้ทยาง บู้ท PVC

และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล